20130808-09 ไปนอนแพ .. แลสะพาน .. เดินสุสานฝรั่ง ..

 Before Sunset .. ก่อนจะสิ้นแสงตะวัน .. ทริปนี้เกิดจากความมื … อ่านเพิ่มเติม 20130808-09 ไปนอนแพ .. แลสะพาน .. เดินสุสานฝรั่ง ..