รวมพลัง .. ดังพ่อขาน ..

อสุนีบาท ฟันฟาด ทรราชย์ชั่วเอาเลือดหัว ไอ้ตัวเดียด รังเกียจแสนละเ … อ่านเพิ่มเติม รวมพลัง .. ดังพ่อขาน ..