กลับไปอีกครั้ง .. กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ .. ภาคจบ ..

  | ภาคแรก | ภาคจบ | ในเอนทรี่ก่อนทิ้งท้ายเอาไว้ว่า จะพาไปชม … อ่านเพิ่มเติม กลับไปอีกครั้ง .. กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ .. ภาคจบ ..

กลับไปอีกครั้ง .. กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ .. ภาคแรก ..

ภาพเก่าเมื่อคราวไปเที่ยวที่นี่ครั้งแรก (เมื่อเดือน มี.ค.2554) | ภ … อ่านเพิ่มเติม กลับไปอีกครั้ง .. กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ .. ภาคแรก ..