ได้มาใหม่อีกอันนึงแล้ว .. Kingston 16GB Class10 UltimateX

จริงๆ แล้วไปซื้อมาตั้งแต่กลางเดือนแล้ว แต่ยังไม่ได้เอาไปออกทริปที … อ่านเพิ่มเติม ได้มาใหม่อีกอันนึงแล้ว .. Kingston 16GB Class10 UltimateX

20120510-14 .. ทริปลาวใต้ .. สะบายดีปากเซ .. วันที่ห้า .. กลับกรุงเทพฯ กันนะ

| วันแรก | วันที่สอง | วันที่สาม | วันที่สี่ | วันที่ห้า |   … อ่านเพิ่มเติม 20120510-14 .. ทริปลาวใต้ .. สะบายดีปากเซ .. วันที่ห้า .. กลับกรุงเทพฯ กันนะ

20120510-14 .. ทริปลาวใต้ .. สะบายดีปากเซ .. วันที่สี่

| วันแรก | วันที่สอง | วันที่สาม | วันที่สี่ | วันที่ห้า |   … อ่านเพิ่มเติม 20120510-14 .. ทริปลาวใต้ .. สะบายดีปากเซ .. วันที่สี่