ออกไปถ่ายรูปสะพานมาล่ะ ..

เมื่อวานนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554) อารมณ์ดีไม่มีฝนตก … อ่านเพิ่มเติม ออกไปถ่ายรูปสะพานมาล่ะ ..