เรื่องร้ายผ่านไป .. รอแค่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ..

เริ่มตั้งแต่กลุ่ม นปช. เสื้อแดงเคลื่อนขบวนเข้ายึดพื้นที่บริเวณแยก … อ่านเพิ่มเติม เรื่องร้ายผ่านไป .. รอแค่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ..