เขียนเรื่องอะไรดีล่ะ???

บ่น .. บ่น … บ่น ….
สงกรานต์ปีนี้ .. ไม่มีโอกาสได้ออกไปที่ยวไหนเลย …
คอยตามดูสถานการณ์การก่อจลาจล .. ของพวกเสื้อแดง …
รู้สึกมึน ๆ กับข้อเรียกร้องของเค้า .. ประหลาดใจ ระคนกับดีใจ …
ที่อยู่ดี ๆ แกนนำก็ประกาศสลายการชุมนุม ..
แต่ไม่ว่าจะยอมเลิกการชุมนุม .. ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม …
ก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ยอม .. ลดราวาศอก ..
ถอยคนละก้าว … แล้วหันหน้าเข้ามาคุยกัน …
หาทางออกให้กับประเทศอันเป็นที่รักของเรา ..
เพื่อพ่อหลวงของเราคนไทยทุกคน …

หลังจากผ่านเรื่องร้าย ๆ มาด้วยกัน …
หวังว่าจะทำให้ "คนไทย" กลับมารักใคร่ ปรองดองกัน ..เหมือนเดิม …
อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี … ภายใต้ร่มพระบารมี ของพ่อหลวงของเรา …
ช่วยกันรักษาแผ่นดินนี้ … ไว้ให้ลูกหลานของเราได้มีที่อยู่ที่ทำกินกันต่อไป ..

รักประเทศไทย … รักในหลวง …

Advertisements